Конференції

Про поляризацію в області відшарування

 
С.О.Осадчук,
 
Л.І.Ниркова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/2728

Анотація

Побудовано математичну модель, алгоритм і програму розрахунку потенціалу на поверхні дефекту й області відшарування протикорозійного покриття від сталевої пластинки. За результатами розрахунку підтверджено можливість призупинення відшарування в процесі поляризації.


ВІДШАРУВАННЯ, ГУСТИНА СТРУМУ, ПОЛЯРИЗАЦІЯ, ПОТЕНЦІАЛ