Консолідація металоматричних композитів в умовах селективного лазерного плавлення

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/2729

Анотація

Одержано оцінки часу консолідації суміші порошків в умовах селективного лазерного плавлення. Моделювання трьохвимірного пакування частинок двох розмірів дозволило оцінити неоднорідність розподілу частинок в пакуванні і підтвердити існування скупчень частинок одного типу. Час консолідації металокерамічних композитів визначали як час заповнення рідким металом найбільших пор між керамічними частинками. На основі аналізу розв’язків рівняння Релея—Плесе одержано в аналітичному вигляді співвідношення між параметрами селективного лазерного плавлення, що забезпечує отримання повного ущільнення матеріалу.


КОМПОЗИТИ, МОДЕЛЮВАННЯ, СЕЛЕКТИВНЕ ЛАЗЕРНЕ ПЛАВЛЕННЯ