Конференції

Перетворення дрібнозернистого графіту нітриду бору, індуковане енергією концентрованого світла

 
О.О.Фролов,
  
Н.А.Даніленко,
 
І.І.Тимофєєва,
 
Б.М.Рудь
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Materials Chemistry and Physics: University of New South Wales (UNSW), 2008, #109
http://www.materials.kiev.ua/article/272

Анотація

Наведено результати досліджень структури і фазових перетворень дрібнозернистих графіто-подібних порошків h-BN, індукованих нагріванням за допомогою концентрованого пучка світла різної енергії в потоці азоту в оптичній печі. Наведено структури, сформовані на поверхні нагрітих зразків формувальних порошків h-BN та на титановій підкладці. Поверхню титанової підкладки досліджено методом скануючої електронної мікроскопії для виявлення нових структур і морфологій, які отримано в результаті впливу різних світлових енергій. Методом просвічуючої електронної мікроскопії досліджено складну структуру вусів, сформованих на поверхні нагрітих зразків пресованих порошків h-BN. Продемонстровано виразну еволюцію структури поверхні нагрітих зразків формувальних порошків h-BN.