Модифікована ядерна модель Джонсона для експериментального індентування матеріалів

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/2734

Анотація

Подано наближену модель індентування гострими конічними або пірамідальними пружними інденторами, в якій зразок пружнопластично деформується і матеріал підкоряється умові текучості Мізеса. Модель узагальнює та уточнює відому ядерну модель Джонсона, засновану на концепції утворення гідростатичного ядра, що примикає до індентора. Наведено розрахунки для ряду матеріалів і порівняння з аналогічними моделями.


МОДЕЛЮВАННЯ ІНДЕНТУВАННЯ, ПРУЖНОДЕФОРМІВНИЙ ІНДЕНТОР, ЯДЕРНА МОДЕЛЬ