Конференції

Мікромеханічний опис швидкісної чутливості пористих тіл

 
А.В.Титов
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/2740

Анотація

Розглядається мікромеханічне обґрунтування та загальна структура визначальних співвідношень теорії холодного і гарячого деформування пористих і порошкових матеріалів. В основу моделі покладено аналіз на представницькій комірці, яка приймається у вигляді порожнистого циліндра. Поведінка матеріалу основи описується в рамках модифікованої моделі нелінійно-в’язкого тіла. На основі виразу для усередненої по представницькій комірці швидкості дисипації енергії побудовано нову макроскопічну модель, що дозволяє враховувати швидкісну чутливість. У разі, коли поведінка матриці контролюється пластичною течією, запропонована модель трансформується у відому модель Гэрсона.