Конференції

Корозія на мікронерівностях поверхні металу

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/2742

Анотація

Розроблено математичну модель і проведено розрахунок потенціалу в області мікронерівностей. Отримано значення поляризаційних потенціалу, густини струму й опору на межі метал―електроліт.


ГУСТИНА СТРУМУ, МІКРОНЕРІВНОСТІ, ОПІР, ПОТЕНЦІАЛ