Методика оцінки твердості металів та металевих ВЕС на основі фізичних параметрів, обчислених з перших принципів

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/2745

Анотація

Запропоновано гібридний метод для розрахунку твердості металів (перехідних металів, з урахуванням змінної валентності) та ВЕС, який представляє поєднання першопринципних методів з моделлю, в основу якої покладено правило сумішей, але з урахуванням парної взаємодії.


ВЕС, МІЖАТОМНА ВЗАЄМОДІЯ, ПСЕВДОПОТЕНЦІАЛ