Конференції

Аналіз впливу обертання прес-інструмента на зменшення робочого тиску під час холодного прессування порошків металів

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/2754

Анотація

На основі аналітичного розв’язку встановлено, що наявність зсувних деформацій, обумовлених взаємним обертанням елементів прес-інструмента, дозволяє знизити величину осьового тиску, необхідного для отримання заданої щільності. У той же час зміцнення матеріалу твердої фази пористого тіла внаслідок додаткових зсувних деформацій призводить до зростання осьового тиску. Кінцевий результат залежить від впливу зазначених факторів.


КРУТІННЯ, ПЛАСТИЧНІСТЬ, ПОРИСТІСТЬ, ПРЕСУВАННЯ ПОРОШКІВ, УЩІЛЬНЕННЯ