Конференції

ВПЛИВ СКЛАДУ ТА ДИСПЕРСНОСТІ ВИХІДНИХ ПОРОШКІВ ГІДРИДУ ТИТАНУ НА КОНСОЛІДАЦІЮ ТИТАНУ ПРИ СПІКАННІ

 
Н.А.Крилова,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2786

Анотація

Досліджено вплив складу вихідних порошків, умов розмелу та температури спікання на механізм ущільнення матеріалу при спіканні, рівень пористості та формування мікроструктури отриманого титану. Встановлено, що усадка титану, отриманого з його гідриду, в процесі спікання практично цілком визначається питомою поверхнею вихідних порошків і може досягати 40–45%. Внутрішня структура матеріалу помітного впливу не чинить. Навпаки, при спіканні порошку титану інтенсивність спікання доволі низька (10–12%) та визначається станом кристалічної ґратки вихідного титану, оскільки помітного подрібнення порошку, навіть при максимально інтенсивному розмелі, не відбувається.


ГІДРИД ТИТАНУ, МЕХАНІЗМИ СПІКАННЯ, ПОРОШКИ, ПОРОШКОВІ СПЛАВИ ТИТАНУ