ФАЗОВИЙ СКЛАД ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВАКУУМНИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ЕКВІАТОМНОГО СПЛАВУ CrFeCoNiMn

 
А.А.Андрєєв,
 
О.М.Чікрижов,
   
Д.В.Ковтеба,
 
О.А.Островерх,
 
О.В.Канцір,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2791

Анотація

Проведено фізико-механічні та рентгенофазові дослідження високоентропійних вакуумних покриттів, отриманих шляхом вакуумно-дугового випаровування та розпилення в стислому розряді еквіатомного сплаву CrFeCoNiMn. Показано, що при обох методах напилення утворюється, поряд з твердим розчином на базі ГЦК-ґратки, високоентропійна σ-фаза. Встановлено фазовий склад покриттів. Досліджено вплив режимів нанесення покриттів на параметр решітки, твердість, наведений модуль пружності і коефіцієнт тертя. Показана залежність твердості і модуля пружності покриттів зі 100% ГЦК фазою від параметра решітки. Визначено коефіцієнт тертя та інтенсивність лінійного зносу покриттів у парі з алмазом при навантаженні 2,2 Н і швидкості обертання 16 мм/с.


ВИСОКОЕНТРОПІЙНИЙ СПЛАВ, КОЕФІЦІЄНТ ТЕРТЯ, ПАРАМЕТР ГРАТКИ, ПОКРИТТЯ, ТВЕРДІСТЬ