Конференції

ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В СИСТЕМІ La2O3–Er2O3 В ІНТЕРВАЛІ ТЕМПЕРАТУР 1100–1500 °С

    
Андрієвська О.Р.†
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2795

Анотація

Методами рентгенофазового, мікроструктурного та кристалооптичного аналізів досліджено фазові рівноваги та структурні перетворення в системі La2O3–Er2O3 в інтервалі 1100–1500 °С у всьому інтервалі концентрацій. Встановлено, що в цій системі утворюються тверді розчини на основі гексагональної модифікації А-La2O3, кубічної модифікації С-Er2O3 та упорядкованої фази LaErO3 (R), що кристалізується в структурі типу перовскиту з ромбічним викривленням. Визначено межі фазових полів та параметри елементарних комірок утворених фаз. Встановлено, що упорядкована фаза типу перовскиту LaErO3 (R) при 1100 та 1500 °C присутня в концентраційному інтервалі 45–51% (мол.) Er2O3. При пониженні температури до 1100 °C спостерігається звуження областей гомогенності на основі твердих розчинів C-Er2O3 та А-La2O3. Із використанням літературних даних побудовано повну діаг-раму стану системи La2O3–Er2O3 у температурному інтервалі 800–2400 °С.