Конференції

Теоретичне дослідження пружних властивостей алюмінію

А.О.Лісенко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2007, #09
http://www.materials.kiev.ua/article/27

Анотація

Методом приєднаних плоских хвиль в рамках теорії функціоналу електронної щільності проведені обчислення повної енергії та отримано рівняння стану алюмінію. Обчислені значення рівноважних параметрів решітки та об"ємного модулю добре узгоджуються з експериментальними даними та даними інших розрахунків. Отримані теоретичні залежності пружних сталих алюмінію від об"єму.