ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ НАНОРОЗМІРНИХ ПОРОШКІВ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ ДИСИЛІЦИДІВ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ IV–VI ГРУП ПЕРІОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕМЕНТІВ

 
Л.І.Єременко,
 
Л.С.Лиходід,
   
І.В.Уварова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2811

Анотація

Тверді розчини на основі дисиліцидів перехідних металів мають властивості, що перевищують властивості простих силіцидів, завдяки чому вони перспективні для використання в багатьох галузях промисловості. Серед методів одержання означених твердих розчинів слід виокремити механосинтез завдяки можливості отримання сполук у вигляді нанорозмірних порошків без значних енерговитрат. Вивчення механізму перебігу реакцій у механохімічному реакторі дозволяє керувати процесом та одержувати продукти із заданими властивостями. На прикладі твердих розчинів на основі дисиліцидів хрому та молібдену досліджено особливості їх одержання при механохімічній обробці. Показано, що, залежно від властивостей продуктів реакцій, процес утворення тугоплавких сполук проходить за різними механізмами. Результати дослідження дозволяють визначити механізм утворення сполук ще до проведення експерименту та вибрати умови, за яких склад та дисперсність продукту будуть відповідати заданим умовам.


МЕХАНОСИНТЕЗ, СИЛІЦИДИ, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН, ТВЕРДОФАЗНА ВЗАЄМОДІЯ