Конференції

ОТРИМАННЯ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ ІЗ МЕТАЛЕВИХ ВОЛОКОН ТА ЕКСПРЕС-МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ЇХНІХ ПОР

 
О.В.Кириченко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2813

Анотація

Відпрацьовано промислові технологічну лінію та технологію отримання волокнових металевих матеріалів із волокон сталі 316L діаметрами 12 і 30 мкм у вигляді листів із пористістю 50–80% і товщиною 0,5–10,5 мм. На підставі модельних уявлень про геометричну форму пор у структурі волокнових металевих матеріалів виведено три залежності середнього розміру пор цих матеріалів від їх пористості та діаметра волокон, з яких вони виготовлені. Порівняння значень середніх розмірів пор, отриманих експериментально за стандартними методами і за формулами І.К. Валєєвої, свідчать про достовірність результатів, встановлюваних розрахунковими методами, що дає можливість без додаткових витрат на виготовлення дослідних зразків, технологічних коригувань і наявності апаратури для експериментального визначення середніх розмірів пор із достатньою точністю прогнозувати властивості волокнових металевих матеріалів.


ЕКСПРЕС-МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНІХ РОЗМІРІВ ПОР, МЕТАЛЕВІ ВОЛОКНА, ПОРИСТІ МАТЕРІАЛИ, ПОРИСТІСТЬ, СЕРЕДНІЙ РОЗМІР ПОР