Конференції

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ КЕРАМІКИ НА ОСНОВІ КАРБІДУ ТИТАНУ ЗА УЧАСТЮ ЛІГАТУР IЗ ВМІСТОМ КАРБІДУ, НІТРИДУ КРЕМНІЮ ТА СИЛІЦИДІВ ЗАЛІЗА

    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2816

Анотація

Вивчено особливості структуроутворення кераміки на основі карбіду титану за участю синтезованих високодисперсних композиційних порошків у системі SiC–Fe2O3, як лігатури, при вільному спіканні. Встановлено, що високодисперсні частинки фаз лігатури сприяють формуванню однорідної структури карбонітриду титану TiС0,7N0,3 та зміцненню отриманого матеріалу. Досліджено механічні властивості отриманих матеріалів.


КАРБІД ТИТАНУ, КАРБОНІТРИД ТИТАНУ, ОКСИД ЗАЛІЗА, СИЛІЦИД ЗАЛІЗА, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН ВУГЛЕЦЮ В КАРБІДІ КРЕМНІЮ