КАПСУЛЮВАННЯ ПОРОШКОВИХ СУМІШЕЙ ІЗ ЗАМОРОЖЕНИМ ФЛЮЇДОМ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРЕСУВАННЯ

А.В.Мініцький,
 
Л.О.Сосновський,
 
П.І.Лобода,
 
Д.Д.Квітковський
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2824

Анотація

Вперше проведено пресування в сталевій прес-формі отриманого заморожуванням при –(6–8) ºС композиту, що складається з льоду і суміші порошку заліза із стеаратом цинку. Встановлено, що пористість і тиск виштовхування отриманих з нього брикетів близькі до таких при сухому пресуванні при кімнатній температурі. Вперше випробувано капсулювання заморожених кернів, що складаються із льоду і різних порошків, спільним пресуванням з капсулюючою сумішшю, яка складається з порошку заліза і стеарата цинку в сухому стані та повністю оточує керн. Середня пористість прессовок керн–капсула, підданих сушінню і спіканню, визначається особливостями матеріалу керна, тобто властивостями капсулюємого обʼєкта. Зроблено висновок про перспективність використання прямого і зворотного перетворення вода–лід в процесах ущільнення.


ВОДА, ЗАМОРОЖУВАННЯ, КАПСУЛА, КЕРН, ЛІД, ПРЕСУВАННЯ