ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИСОКОЕНТРОПІЙНИХ СПЛАВІВ ТА МЕТАЛІВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ЇХ СКЛАДУ, В УМОВАХ ТЕРТЯ ПРИ МАЛИХ ШВИДКОСТЯХ КОВЗАННЯ

 
І.М.Закієв,
 
Д.В.Куриленко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2835

Анотація

Досліджено фізико-механічні характеристики високоентропійних сплавів і металів, що входять до їх складу, в умовах тертя при малих швидкостях ковзання в парі з алмазом на повітрі без змащення. Тертя здійснювали при швидкості 16 мм/с і навантаженні на алмаз 2,2 Н. Визначено, що з ростом коефіцієнта тертя спостерігається тенденція до підвищення зносу металів і сплавів. Лінійний знос металів коливається від 1,06 • 10–7 — для хрому до 12,76 • 10–7 — для алюмінію. При цьому лінійний знос багатокомпонентних сплавів нижче, ніж для металів, що входять до їх складу, і коливається від 0,35 • 10–7 до 4,38 • 10–7. Показано, що при однаковому коефіцієнті тертя високоентропійних сплавів і металів, що входять до їх складу, лінійний знос сплавів в 2–4 рази нижче за рахунок різниці в твердості.


ВИСОКОЕНТРОПІЙНІ СПЛАВИ, ІНТЕНСИВНІСТЬ ЗНОСУ, КОЕФІЦІЄНТ ТЕРТЯ, ТИСК, ШВИДКІСТЬ КОВЗАННЯ