Конференції

ОТРИМАННЯ ГРАНУЛЬОВАНОГО РЕЛІТУ МЕТОДОМ НАДШВИДКОГО ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОГО ВИПАРОВУВАННЯ

  
Ю.А.Смашнюк,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2841

Анотація

Вивчено умови отримання реліту в гранульованому вигляді методом вибухового випаровування–конденсації у вакуумі при використанні електронно-променевих технологій. Встановлено, що при осадженні матеріалу на охолоджувані поверхні можливо рафінування продуктів осадження від металевих і неметалевих домішок із високою пружністію парів.


ВИБУХОВЕ ВИПАРОВУВАННЯ–КОНДЕНСАЦІЯ, ГРАНУЛЬОВАНИЙ ПРОДУКТ, ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ, РЕЛІТ