Конференції

ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ПОВЕДІНКА КОМПОЗИТІВ СИСТЕМИ AlB12–AlN У ПРИРОДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

    
Г.І.Малишевська
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2845

Анотація

Вперше досліджено електрохімічні процеси, що відбуваються на поверхні керамічних композитів системи AlB12–AlN за поляризації у 3%-вому розчині NaCl при температурі 37 ºС. Встановлено розчинення AlB12, інтенсивність якого, однак, є низькою, що практично не впливає на корозійну стійкість матеріалу в реальних середовищах. Показано, що з підвищенням вмісту нітриду алюмінію в композиті його стійкість до електрохімічної корозії зростає. Загалом електрохімічна поведінка керамічних композитів на основі додекабориду та нітриду алюмінію забезпечує збереження експлуатаційних характеристик матеріалу в природних корозійних середовищах навіть за підвищеної температури.


ДОДЕКАБОРИД АЛЮМІНІЮ, ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ПОЛЯРИЗАЦІЯ, НІТРИД АЛЮМІНІЮ