Конференції

СТРУКТУРНО-ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ПЛАЗМОВОМУ ПОКРИТТІ ZrB2–SiC–AlN НА ПІДКЛАДЦІ C/C–SiC В РЕЗУЛЬТАТІ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ТЕРМОЦИКЛІЧНОГО НАГРІВУ

 
І.О.Подчерняєва,
  
О.У.Стельмах,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2847

Анотація

Отримано плазмове покриття на підкладці C/C–SiC із композиційного порошку (% (мас.)) 60ZrB2 + 20SiC + 20AlN, вивчено його склад і структуру. Покриття товщиною 320–370 мкм характеризується гетерофазною структурою, без пор і тріщин, зі щільним приляганням до основи. Фазовий склад покриття відповідає складу вихідного порошку. Зразок із покриттям окиснювали у надзвуковому кисень-пропан-бутановому потоці пальника з температурою полум’я ~2000 °С у режимі термоциклювання (нагрів 2 хв., охолодження 10 хв, всього 15 циклів). Основними фазами приповерхневих шарів покриття є діоксид цирконію m-ZrO2 та мулітний твердий розчин Al2SiO5. При цьому швидкість окиснення становила <7 мкм/хв. На основі аналізу мікроструктури та елементного хімічного аналізу поперечного перерізу вихідного та окисненого покриттів встановлено механізм високотемпературного окиснення. Виявлено утворення оксидного шару на основі муліту Al2SiO5 із включеннями сфероїдизованих зерен m-ZrO2 розміром 1–2 мкм. На його поверхні формується тонка аморфна оксидна плівка системи SiO2–Al2O3 на основі SiO2. Отримані результати свідчать про стійкість покриття до високотемпературного окиснення до температур ≤2000 °С.


ДИБОРИД ЦИРКОНІЮ, КАРБІД КРЕМНІЮ, НІТРИД АЛЮМІНІЮ, ОКИСНЕННЯ, ПОКРИТТЯ, СКЛАД, СТРУКТУРА