Конференції

ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ПОКРИТТІВ З НИХ

   
М.С.Яковлєва,
  
Т.Л.Талако,
 
Лецко А.І
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/2849

Анотація

Досліджено структуру та властивості детонаційних покриттів і композиційних порошкових матеріалів різного складу, отриманих детонаційним методом. Встановлено, що при детонаційному напиленні отриманих покриттів поділ компонентів не відбувається. Це сприяє утворенню рівномірної дрібнодисперсної структури покриттів, подібній структурі композиційних матеріалів. Проведено порівняльні дослідження поведінки композиційних детонаційних покриттів в умовах сухого тертя в парі зі сталлю.


ЗНОШУВАННЯ, КОЕФІЦІЄНТ ТЕРТЯ, КОМПОЗИЦІЙНИЙ ПОРОШКОВИЙ МАТЕРІАЛ, ЛЕГУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ, ПОКРИТТЯ