Конференції

РЕОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ СПІКАННЯ ТА ВʼЯЗКА ТЕЧІЯ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ ПЛОЩИННІ ДЕФЕКТИ

В.В.Скороход,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2857

Анотація

Розглянуто процес вʼязкої течії та спікання пористого матеріалу, який містить площинні дефекти. Аналіз процесу базується як на реологічній теорії В.В. Скорохода, так і на узагальненій континуальній моделі порошкового середовища. Особливості поведінки пористого матеріалу розглядаються в процесі спікання, суміщеного із одновісним розтягом. Зокрема, розглядається нейтральне спікання і обговорюється один із непрямих методів оцінки ефективного лапласівського тиску.


2D ДЕФЕКТИ, В’ЯЗКА ТЕЧІЯ, ПОРИСТІСТЬ, РЕОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ, СПІКАННЯ, СТИСНЕННЯ