ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕЗУ КОМПОЗИЦІЇ ZrN–ZrВ2 В УМОВАХ ІСКРО-ПЛАЗМОВОГО СПІКАННЯ

О.С.Петухов,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2859

Анотація

Метод реактивного іскро-плазмового спікання сумішей порошків ZrH2, BN і B в інтервалі температурі 1500–1900 ºC використано для отримання керамічної композиції ZrN–ZrВ2 з вмістом 35–80% (мас.) ZrВ2. Досліджено фазові перетворення в області температур 900–1900 ºC, характеру ущільнення при температурі спікання 1800 ºC, впливу складу та температури спікання на зміну механічних властивостей спечених композицій. Перша стадія спікання — це початок дегідрування ZrH2 з виділенням атомарного (молекулярного) водню (до початку S-подібної кривої залежності усадки від часу). Друга стадія включає в себе проходження хімічних реакцій в системі. Третя і четверта стадії — безпосереднє спікання синтезованих компонентів ZrN і ZrB2. Активний вплив реакції самопоширювального високотемпературного синтезу взаємодії цирконію та бору на процеси ущільнення та формування кінцевої структури композитів призводить до того, що найбільш високі механічні властивості мають зразки з вмістом 80% (мас.) ZrB2, спечені в інтервалі температур 1800–1900 ºС.


АТОМАРНИЙ ВОДЕНЬ, ДЕГІДРУВАННЯ ZRH2, ІСКРО-ПЛАЗМОВЕ СПІКАННЯ, КОМПОЗИЦІЯ ZRN–ZRВ2, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ