ОТРИМАННЯ, СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ І ВЛАСТИВОСТІ ЗНОСОСТІЙКИХ МАТЕРІАЛІВ “ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВИЙ СПЛАВ – ЗЕРНИСТИЙ НАПОВНЮВАЧ ІЗ ТВЕРДИХ СПЛАВІВ”

В.А.Маслюк,
 
Є.С.Караїмчук,
  
А.М.Верховлюк
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2860

Анотація

Досліджено умови отримання, формування структури і властивостей металоматричних матеріалів системи “залізовуглецевий сплав – зернистий наповнювач із безвольфрамових твердих сплавів”. Встановлено, що використання методу вакуумного всмоктування забезпечує практично суцільне заповнення міжчастинкових пустот розпла¬вами металів і отримання композитів з розмірами частинок твердосплавного наповнювача 0,17–0,7 мм. Мікроструктура композитів характеризується відсутністю явно вираженої перехідної зони на границі твердий сплав–метал, утворенням “зернистої” структури матриці з аустенітного чавуну і виділенням значної кількості пластинчастого графіту. Досліджено механічні властивості та стійкість металоматричних матеріалів на основі білого чавуну та вуглецевої сталі з твердосплавним наповнювачем при ударно-абразивному зношуванні. Встановлено, що оптимальним поєднанням властивостей володіє композит зі сталі 45 та 60% (об.) твердого сплаву КХНФ15.


КОМПОЗИТ, МЕТАЛОМАТРИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ТВЕРДИЙ СПЛАВ КХНФ15, ТВЕРДІСТЬ, ХРОМИСТИЙ ЧАВУН