СТРУКТУРНА ТА ХІМІЧНА МІКРОНЕОДНОРІДНІСТЬ ВИСОКОЕНТРОПІЙНОГО ПОКРИТТЯ TiVZrNbHfTa

    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2865

Анотація

Досліджено структурну та хімічну мікронеоднорідність високоентропійного покриття TiVZrNbHfTa. Рентгенівський мікроаналіз показав, що концентрація елементів змінюється в межах 10% (ат.) на відстані в кілька нанометрів. При цьому концентрація (s + d) електронів залишається постійною. При дослідженні тонкої структури із застосуванням електронної мікроскопії високої роздільної здатності виявлено кластери, розмір яких наближений до “періодичності” хімічної неоднорідності.


АНАЛІТИЧНА ЕЛЕКТРОННА МІКРОСКОПІЯ, ВИСОКОЕНТРОПІЙНЕ ПОКРИТТЯ, КЛАСТЕР, ХІМІЧНА НЕОДНОРІДНІСТЬ