ЗМОЧУВАННЯ ТА ПАЙКА НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ

Ю.В.Найдіч,
 
А.А.Адамовський,
  
М.С.Зюкін
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2867

Анотація

Досліджено змочування металевими припоями надтвердих матеріалів на основі кубічного нітриду бору та алмазу, отриманого хімічним осажденням із газової фази. Уточнено раніше розроблені склади припою. Виготовлено зразки виробів інструментального (різці) та конструкційного (вузол тертя вал–втулка) призначення.


АЛМАЗ, ЗМОЧУВАННЯ, КУБІЧНИЙ НІТРИД БОРУ, НАДТВЕРДИЙ МАТЕРІАЛ, ПРИПІЙ