Конференції

ЗМОЧУВАННЯ НАНЕСЕНИХ НА КВАРЦЕВЕ СКЛО І АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ НАНОПОКРИТТІВ Cu і Ti—Cu РОЗПЛАВАМИ ОЛОВА І ІНДІЯ

 
Б.Д.Костюк
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #52
http://www.materials.kiev.ua/article/2872

Анотація

Вивчено змочування металевих плівок одинарних Ti і подвійних Ti––Cu металевими розплавами методом лежачої краплі з застосуванням способу капілярного очищення в процесі експерименту в вакуумі за температури 300––600 °С. Проведені дослідження по змочуванню промислового Al-сплаву АМц і SiO2 низькотемпературними припойними розплавами на основі In, Sn і їх сплавами з Cu і Ag показали, що ці сплави можуть бути вибрані як припої для паяння сплаву АМц з кварцом. Особливо слід звернути увагу на можливість використання цих металів (Ti, Cu, Ag) як метализаційного покриття, що наноситься на матеріали, які паяються. Це знижує температуру процесу паяння.


АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ, ЗМОЧУВАННЯ, КВАРЦОВЕ СКЛО, НАНОПОКРИТТЯ, ПРИПОЇ НА ОСНОВІ ІНДІЮ ТА ОЛОВА