Конференції

КІНЕТИКА ДИСПЕРГУВАННЯ ПІД ЧАС ВІДПАЛУ У ВАКУУМІ ТОНКИХ ПОДВІЙНИХ ХРОМОМІДНИХ ПЛІВОК, НАНЕСЕНИХ НА ОКСИДНІ МАТЕРІАЛИ

І.І.Габ,
  
Б.Д.Костюк
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #52
http://www.materials.kiev.ua/article/2877

Анотація

Досліджено кінетику диспергування тонких хромомідних подвійних плівок, нанесених на лейкосапфір, алюмооксидну та диоксидноцирконієву кераміки та відпалених у вакуумі за температур до 1100 °С впродовж різних термінів витримки за кожної температури (від 5 до 20 хв). Подвійні плівки складалися з двох шарів: перший металізований шар являв собою хромову наноплівку завтовшки 150 нм, нанесену на поверхню оксиду, а на неї був нанесений мідний шар завтовшки 1,5 мкм, який мав слугувати як припій для з’єднання між собою металізованих оксидних зразків. Виявлено, що ці плівки залишаються досить щільними під час нетривалого нагрівання їх до 1050 °С, а після відпалу за температури 1100 °С розпадаються відразу на окремі краплі, які вкривають більш ніж половину площі оксидних підкладок. Побудовано кінетичні криві диспергування плівок на всіх оксидах в залежності від температури відпалу та часу витримки за кожної температури.


ВІДПАЛ, ДИСПЕРГУВАННЯ, КІНЕТИКА, ОКСИДНИЙ МАТЕРІАЛ, ХРОМОМІДНА ПОДВІЙНА ПЛІВКА