Конференції

Морфологія і коагуляція при відпалі золотих наноплівок, нанесених на алмаз і скловуглець

Ю.В.Найдіч,
 
І.І.Габ,
 
Б.Д.Костюк,
   
С. В.Дукаров,
 
А.П.Кришталь,
 
О.С.Литвин
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #41
http://www.materials.kiev.ua/article/287

Анотація

Досліджено зміни морфології і коагуляційні явища, які відбуваються в золотих наноплівках товщиною 200-300 нм, нанесених на поверхні алмазу і скловуглецю і відпалених у вакуумі при температурах до 1100о С. Визначено контактні кути змочування в твердій фазі золотом цих матеріалів і показано механізм зміни морфології плівок залежно від температури відпалу.