Конференції

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ МЕТАЛЕВИХ НАНОПЛІВОК НА АДГЕЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА МІЦНІСТЬ ПАЯНИХ З’ЄДНАНЬ ОКСИД КРЕМНІЮ—АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ

 
Б.Д.Костюк,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #52
http://www.materials.kiev.ua/article/2883

Анотація

Вивчено залежність межі міцності на зсув металевих твердих крапель сплавів Pb––2,5% (мас.) Ag, Pb––15% (мас.) In і ПОС-60 (Pb––40% (мас.) Sn) від товщини наноплівок Cr, Nb, Ti, що нанесені на поверхню оксиду кремнію. Покриття були напилені методом електронно-променевого випаровування металів в вакуумі. Залежності межі міцності на зсув від товщини металевих плівок мають однаковий характер. Зі зростанням товщини плівки до “порогової” межа міцності підвищується. Подальше збільшення товщини плівки призводить до зменшення міцності на зсув.


АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ, МЕЖА МІЦНОСТІ НА ЗСУВ, МЕТАЛЕВІ (CR, NB, TI) НАНОПЛІВКИ, ОКСИД КРЕМНІЮ, ПРИПІЙНІ СПЛАВИ