Конференції

Вплив неоднорідності розподілу пор за розміром на “зональне уособлення” в процесі спікання

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/2885

Анотація

Розглядається кінетика пористої структури з однорідною початковою густиною, але з неоднорідним розподілом пор за розміром для випадків спікання з кінематичними обмеженнями. Розгляд базується на континуальній теорії спікання біпористих матеріалів. Показано, що неоднорідний розподіл пор за розміром призводить до виникнення локальних мікронеоднорідностей поля густини або, іншими словами, до “зонального уособлення” під час спікання.


АГЛОМЕРОВАНІ НАНОПОРОШКИ, БАГАТОШАРОВІ КЕРАМІЧНІ КОНДЕНСАТОРИ, БІПОРИСТИЙ МАТЕРІАЛ, ЗОНАЛЬНЕ УОСОБЛЕННЯ, СПІКАННЯ