Конференції

Роль ентальпії змішування в формуванні фізико-механічних властивостей твердорозчинних високоентропійних сплавів

   
Д.В.Куриленко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #25
http://www.materials.kiev.ua/article/2897

Анотація

Аналіз високоентропійних сплавів на основі твердих розчинів з ОЦК і ГЦК гратками дозволив встановити вплив ентальпії змішування на фізико-механічні властивості. Виявлено, що зміщення характеристик ентальпії змішування в бік негативних значень в твердих розчинах з ОЦК і ГЦК гратками сприяє зменшенню параметра гратки та, як наслідок, збільшенню твердості, модуля пружності і нормованої твердості. На підставі знайдених співвідношень між такими факторами, як ентальпія змішування, розмірна невідповідність, нормована твердість, модуль пружності і параметр гратки, запропоновано рівняння для визначення модуля пружності і твердості в ВЕС на основі твердих розчинів з ОЦК граткою. Повний текст


ВИСОКОЕНТРОПІЙНІ СПЛАВИ, ЕНТАЛЬПІЯ ЗМІШУВАННЯ, МОДУЛЬ ПРУЖНОСТІ, НОРМОВАНА ТВЕРДІСТЬ, ПАРАМЕТР ГРАТКИ, ТВЕРДІСТЬ