Конференції

Комп´ютерне моделювання процесу ущільнення за гарячого штампування двошарових порошкових виробів з вертикальною лінією розділу

  
Г.Г.Сердюк
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2007, #09
http://www.materials.kiev.ua/article/28

Анотація

Продемонстровано процес гарячого штампування порошкових пластинчастих різців з карбідосталі Р6М5-20% TiC. Ущільнювані заготовки є двошаровими: з залізного порошку і карбідосталі. Заготовку поміщали в сталеву тонкостінну оболонку. Моделювання виконано методом кінцевих елементів. Використано співвідношення теорії пластичності пористого тіла. Розглянуто вплив початкових властивостей заготовки, а також схеми деформування на кінцеві властивості різців. Сформульовано практичні рекомендації щодо оптимізації технологічного процесу штампування