Особливості визначення характеристик пружності мікроламінатів за результатами вимірювання швидкості поширення пружних хвиль

Ю.Г.Безимянний,
 
Є.О.Козирацький,
  
К.А.Комаров,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #25
http://www.materials.kiev.ua/article/2900

Анотація

Для практичного використання нових матеріалів необхідно знати їх характеристики пружності. Експериментальне визначення характеристик пружності ультразвуковими методами потребує наявності функціонального зв’язку між ними та швидкостями поширення вимірюваних пружних хвиль. У кожному композиті зі складною структурою цей зв’язок має свої відмінності, які необхідно дослідити. В результаті аналізу особливостей мікроламінату методом фізичного моделювання для заданої структури композита проведено оцінку його властивостей пружності за значеннями цих характеристик для окремих вихідних компонентів й їх об’ємної концентрації. Методом акустичного моделювання встановлено функціональний зв’язок між характеристиками пружності мікроламінату та швидкостями поширення у ньому пружних хвиль. Експериментально досліджено особливості формування акустичних полів у мікроламінаті на основі шарів Fe―Cu. Поставлено та проведено оригінальний акустичний експеримент з оцінки характеристик пружності за результатами вимірювання швидкостей поширення нульової моди нормальної симетричної пружної хвилі. Дані експериментальних та теоретичних оцінок характеристик пружності зіставлені. Показано, що теоретичні оцінки дають завищені результати на 6―17% і не враховують, що після прокатки матеріал набуває текстури, для якої властива відмінність характеристик пружності у різних напрямках на 14%. Повний текст


АНІЗОТРОПНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, МІКРОЛАМІНАТИ, УЛЬТРАЗВУКОВІ МЕТОДИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРУЖНОСТІ, ШВИДКІСТЬ ПОШИРЕННЯ ПРУЖНОЇ ХВИЛІ