Фазові рівноваги в потрійній системі La2O3—Y2O3—Nd2O3 в області температур плавлення

О.Р.Андрієвська,
  
І.С.Суббота,
   
В.С.Урбанович
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #26
http://www.materials.kiev.ua/article/2905

Анотація

Вперше за допомогою теоретичних та експериментальних методів досліджено фазові рівноваги у потрійній системі La2O3—Y2O3—Nd2O3 в області температур плавлення у всьому інтервалі концентрацій. Встановлено, що в області кристалізації сплавів вказаної системи існує одна моноваріантна трифазна рівновага за участю рідини. На поверхнях ліквідуса та солідуса розглянутої потрійної системи мінімальна температура становить 2200 °C.


ДІАГРАМА СТАНУ, ОКСИДИ ЛАНТАНУ, ІТРІЮ ТА НЕОДИМУ, ФАЗОВІ РІВНОВАГИ, ФУНКЦІОНАЛЬНА КЕРАМІКА