Конференції

Термічна переробка псевдосплаву W—Cu при стаціонарному променевому нагріві та попередні дослідження його відцентрового розпилення в сонячній печі СГУ-3

В.В.Пасічний,
     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #26
http://www.materials.kiev.ua/article/2920

Анотація

Для попередньої оцінки можливості термічної переробки високотемпературних промислових відходів типу псевдосплаву W—Cu створено установку на основі сонячної печі СГУ-3, до складу якої включено три різні пастки для уловлювання продуктів руйнування та відцентрового розпилення матеріалу. З використанням деталі із псевдосплаву W—8,7% (мас.) Cu проведено випробовування основних функціональних вузлів та пристроїв установки. Виконано аналіз отриманих попередніх результатів експериментів.


ВІДХОДИ, ВІДЦЕНТРОВЕ РОЗПИЛЕННЯ, ВОЛЬФРАМ, ОКИСНЕННЯ, ПСЕВДОСПЛАВ, СОНЯЧНА ПІЧ, ТЕРМІЧНА ПЕРЕРОБКА