Дослідження впливу швидкості нагріву на процеси іскроплазмового синтезу нанокомпозицій TiB2—TiN

О.С.Петухов
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #26
http://www.materials.kiev.ua/article/2923

Анотація

Досліджено залежності усадки, фазового складу, механічних властивостей, особливостей мікроструктури від температури і швидкості нагріву при реакційному ІПС — синтезі композиції 20—80% (мас.) TiB2—TiN при температурах 900—1700 °С при швидкостях нагрівання v = 100—2360 K/хв. Збільшення швидкості нагріву зразка до досягнення витримки сприяє збереженню нано- і дрібнозернистої структури внаслідок зменшення часового інтервалу фази зростання зародків при реакції утворення TiB2. Висока швидкість нагріву (v = 1890—2360 К/хв), швидке проміжне охолодження (v = 2125 К/хв) і подальший відпал при досить низькій температурі (Т = 1400 ºС) сприяли отриманню композиції з дуже високою мікротвердістю (HV1 = 31,2—40,2 ГПа) і достатньою тріщиностійкістю (К = 5,8—6,5 MПa∙м1/2).


ВІДПАЛ, МІКРОТВЕРДІСТЬ, РЕАКЦІЙНИЙ ІП СИНТЕЗ, ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ, УСАДКА, ФАЗОВЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ, ФАЗОВИЙ СКЛАД, ШВИДКІСТЬ НАГРІВУ