Конференції

Створення плівок анода та електроліту для водневих паливних комірок методом плівкового лиття

      

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #26
http://www.materials.kiev.ua/article/2926

Анотація

Описано технологію отримання анодних та електролітних шарів твердооксидних паливних елементів методом плівкового лиття. Оптимальні склади суспензій та параметри лиття встановлені та пояснені на основі аналізу характеру кривих течії суспензій та напружень, що вони зазнають під час лиття. Виявлено типові дефекти та запропоновано методи їх уникнення. Показано переваги поетапного ламінування.


АНОД, ДЕФЕКТИ ПЛІВОК, ЕЛЕКТРОЛІТ, ПЛІВКОВЕ ЛИТТЯ, РЕОЛОГІЯ, СУСПЕНЗІЇ, ТВЕРДООКСИДНІ ПАЛИВНІ ЕЛЕМЕНТИ