Конференції

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДИБОРИДУ ТИТАНУ-ХРОМУ ЗІ СПЛАВАМИ Ni-Cr

 
Е.П.Пугачевська,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #41
http://www.materials.kiev.ua/article/292

Анотація

Досліджена контактна взаємодія дибориду титану-хрому із сплавами на основі нікелю. Встановлено, що невеликі добавки хрому сприяють розтіканню нікелю по поверхні дибориду титану-хрому, оскільки хром є поверхнево-активним елементом і сприяє зниженню поверхневого натягу розплаву Ni-Cr. Розраховано енергетичні параметри змочування і показано, що в даних системах утворюються контактні кути в межах 0-20о.Вивчена мікроструктура зони взаємодії діборіда титану-хрому із сплавами Ni-Сr та встановлено, що в результаті взаємодії не утворюються нові хімічні сполуки, а зона контакту характеризується чітким кордоном між металевим сплавом Ni-Сr і тугоплавкою складовою TiСrВ2. Визначено оптимальні склади металевих зв"язок для композиційних матеріалів на основі TiCrB2.