Вплив Cu, Ag, Au на енергетику взаємодії в сплавах системи Ge—Yb

  
В.Г.Кудін,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #26
http://www.materials.kiev.ua/article/2930

Анотація

Методом калориметрії досліджено парціальні для ітербію та інтегральні ентальпії змішування розплавів подвійної системи Ge—Yb при 1305 ± 5 К. З використанням отриманих нами експериментально, а також наявних в літературі термодинамічних даних за методом Боньє—Кабо розраховано ізоентальпії змішування розплавів потрійних систем Ge—Yb—Cu (Ag, Au). Встановлено, що мінімум припадає на граничну подвійну систему Ge—Yb.


AG, AU, CU, GE, YB, КАЛОРИМЕТРІЯ, РІДКІ СПЛАВИ, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ