Конференції

ВПЛИВ ВОДНЕВО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ПОРОШКІВ НА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕНИХ ПОКРИТТІВ

   
Р.О.Морозова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #11
http://www.materials.kiev.ua/article/2938

Анотація

В статті розглянуто можливість поліпшення властивостей газотермічних покриттів шляхом воднево-термічної обробки порошків для напилення, оскільки відомо, що порошки можуть бути забруднені домішками під час їх одержання та зберігання. У зв ’язку з цим встановлено вплив воднево-термічної обробки порошків WC, Al2O3, NiCrAlY, Ni3Al, WC–12Co і Cr3C2–25NiCr  при 800-1100 °С на властивості покриттів. Показано, що термічна обробка порошків в середовищі водню забезпечує суттєве видалення домішок за рахунок утворення газоподібних сполук з воднем. Використання даних порошків забезпечує одержання покриттів з підвищеними фізико-механічними властивостями незалежно від складу матеріалу та методу напилення, на відміну від покриттів, які були одержані з необроблених порошків.


ВОДЕНЬ, ВОДНЕВО-ТЕРМІЧНА ОБРОБКА, ДЕТОНАЦІЙНЕ НАПИЛЕННЯ, ДОМІШКИ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ПЛАЗМОВЕ НАПИЛЕННЯ, ПОКРИТТЯ