Конференції

ОДЕРЖАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ТУГОПЛАВКИХ СПОЛУК ХРОМУ З ПІДВИЩЕНИМИ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИМИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

  
І.В.Уварова,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #11
http://www.materials.kiev.ua/article/2939

Анотація

Досліджено процес формування гальеанофоретичних покриттів на основі тугоплавких сполук хрому, отриманих шляхом поєднання методів електролітичного нанесення композиції Ni - B та електрофоретичного осадження CrSi2  і Сг3С2 з наступною термічною обробкою у вакуумі. Вивчено структуру та корозійні властивості отриманих покриттів.


ГАЛЬВАНОФОРЕТИЧНІ ПОКРИТТЯ, ЗМОЧУВАННЯ, КОМПОЗИЦІЙНІ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНІ ПОКРИТТЯ, КОРОЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ, РІДКОФАЗНЕ СПІКАННЯ