Конференції

ПОСТАДІЙНИЙ УЛЬТРАЗВУКОВИЙ КОНТРОЛЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ БАГАТОКОМПОНЕНТНОГО ПОРОШКОВОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ Ni

Ю.Г.Безимянний,
 
Є.О.Козирацький,
 
К.А.Комаров,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/2944

Анотація

Розглянуто задачу постадійного контролю властивостей матеріалу на основі порошків Ni-Cr- Al-Y2O3 за результатами вимірювань швидкості поширення пружних хвиль. Задача виникає в порошковій металургії при відпрацюванні технології створення нових матеріалів. Адекватне відображення динаміки зміни властивостей матеріалу з використанням ультразвукових методів ускладнене зміною умов вимірювання від стадії до стадії і тому потребує поетапної адаптації методів контролю до цих змін. Розв’язання такої задачі не описано у літературі. Проведено аналіз закономірностей формування й зміни акустичного поля на різних стадіях впливу на матеріал, поставлений акустичний експеримент та досліджено динаміку змін різних швидкостей поширення пружних хвиль в процесі формування матеріалу. Показано ефективність комплексного використання різних швидкостей поширення пружних хвиль для розв’язання цієї задачі.


АКУСТИЧНЕ ПОЛЕ, АНІЗОТРОПІЯ, НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ, ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ, ШВИДКІСТЬ ПОШИРЕННЯ ПРУЖНОЇ ХВИЛІ