Конференції

ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИФРАКТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ СТРУКТУР КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/2948

Анотація

Розроблене авторами програмне забезпечення для обчислення мультифрактальних характеристик зображення структур, отриманих за допомогою електронної мікроскопії, застосовано до аналізу серії знімків гарячепресованих композитів AlB12 - AlN. Показана кореляція механічних властивостей цих композитів з мультифрактальними характеритиками як структури фаз, так і структури границь фаз.


ГАРЯЧЕ ПРЕСУВАННЯ, ЕЛЕКТРОННА МІКРОСКОПІЯ, КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, МУЛЬТИФРАКТАЛЬНIСТЬ, ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ