ОЦІНКА МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛІКОМПОНЕНТНИХ ВИСОКОЕНТРОПІЙНИХ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Ti-Cr-Fr-Ni, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ГАРЯЧОГО ШТАМПУВАННЯ

     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/2953

Анотація

Проведено механічні випробування 5-ти та 6-ти компонентних високоентропійних сплавів, що вперше були отримані методом гарячого штампування. Результати випробувань показали високу твердість та міцність отриманих сплавів. Найвищі механічні властивості має сплав TiCrFeNiC (без відпалу). Його висока міцність пояснюється твердо- розчинним зміцненням, а також утворенням карбідів в in situ. Фрактографічні дослідження показали в основному квазікрихке руйнування зразків сплавів.


ГАРЯЧЕ ШТАМПУВАННЯ, МЕХАНІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ, МІЦНІСТЬ, ПОЛІКОМПОНЕНТНИЙ ВИСОКОЕНТРОПІЙНИЙ СПЛАВ, ФРАКТОГРАФІЯ ЗЛАМІВ