ОДЕРЖАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ТУГОПЛАВКИХ СПОЛУК ХРОМУ З ПІДВИЩЕНИМИ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИМИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
І. ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНІ ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ CrSi2 І Cr3C2

  
І.В.Уварова,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/2959

Анотація

Досліджено процес електрофоретичного осадження покриттів на основі тугоплавких сполук хрому, отриманих методами високотемпературного та низькотемпературного синтезу попередньо механоактивованих реакційних сумішей. Вивчено вплив параметрів технологічного процесу та дисперсності порошків на продуктивність осадження, структуру та морфологію отриманих покриттів. Показано доцільність проведення зміцнюючої термообробки електрофоретичних осадів.


ЕЛЕКТРОФОРЕЗ, КОМПОЗИЦІЙНІ ГЕТЕРОГЕННІ ПОКРИТТЯ, МЕХАНОСИНТЕЗ, МІКРО- ТА НАНОДИСПЕРСНІ ПОРОШКИ, МОРФОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ