СУЧАСНИЙ РИНОК БІОАКТИВНИХ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ І ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ

 
В.В.Лашнева,
  
О.В.Дубок
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/2964

Анотація

Виконано порівняльний аналіз існуючих на цей час на ринку біоактивних керамічних матеріалів, що використовуються в хірургії для відновлення кісткової тканини. Зіставлені властивості матеріалів різного походження - біогенних, ксеногенних і синтетичних. Проаналізовано фізико-хімічні і біологічні механізми взаємодії цих матеріалів з організмом і переконливо показано, що тільки синтетичні біоактивні керамічні матеріали можуть гарантувати повне регульоване відновлення кісткової тканини з контрольованим процесом біорезорбції, без ризиків будь-якої інфекції, з нульовим навантаженням імунної системи організму, з можливістю одночасного стимулювання синтезу корисних ензимів і лікування присутніх захворювань, а також використовуватись в якості депо мікроелементів організму.

Визначено перспективні напрямки подальших досліджень біоактивних керамічних матеріалів.


БІОАКТИВНА КЕРАМІКА, ВЗАЄМОДІЯ З ОРГАНІЗМОМ, ІМПЛАНТАТ, КІСТКОВА ТКАНИНА