Конференції

ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ПЛАЗМОВИХ ПОКРИТТІВ В УМОВАХ ІНТЕНСИВНОГО АБРАЗИВНОГО ЗНОСУ

  
В.П.Бражевський,
 
О.О.Чернишов,
 
В.Ф.Лабунець,
 
О.В.Радько,
 
І.М.Закієв
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2982

Анотація

Досліджено абразивну стійкість покриттів з оксидної кераміки на основі Al2O3 (електрокорунд) і Cr2O3, а також покриттів з плакованих композиційних матеріалів (Ti–Cr–C)–30% Ni і (TiC)–30% Ni, нанесених плазмовим способом. Виконано порівняльний аналіз трибологічних характеристик, що включає визначення вагового зносу, сили тертя, коефіцієнта тертя і глибини канавки зносу за двома методиками — моделювання процесу тертя в присутності вільного нежорстко закріпленого абразиву і при зворотно-поступальному терті методом “куля–диск” із використанням алмазного індентора. Показано, що плазмові покриття з композиційних матеріалів на основі карбіду титану мають найменший ваговий та лінійний знос і є кращими для захисту деталей устаткування, що працює в умовах інтенсивного абразивного зношування. Лінійний знос покриттів (Ti–Cr–C)–30% Ni і (TiC)–30% Ni, визначений за методикою тертя з вільним абразивом, був в межах 10–17 мкм. У покриттів з оксидної кераміки він складав 20–42 мкм, що в середньому в 2–2,5 рази вище.


АБРАЗИВНИЙ ЗНОС, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, КОМПОЗИЦІЙНИЙ ПОРОШКОВИЙ МАТЕРІАЛ, ПЛАЗМОВЕ НАПИЛЕННЯ, ПЛАКУВАННЯ, ПОКРИТТЯ, ТУГОПЛАВКА СПОЛУКА