Конференції

ВПЛИВ ОБМІННОЇ f–d ВЗАЄМОДІЇ НА ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВКОВИХ МДМ-СТРУКТУР (M — Fe, Co, Ni; Д — Tb2O3)

 
К.О.Шаповал,
   
С.В.Радчук
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2984

Анотація

Досліджено вплив f–d взаємодії на вольтамперні характеристики структур метал–діелектрик–метал (МДМ), що містять контакти d-металів (Fe, Co, Ni) з оксидами РЗМ. Показано, що в тонкоплівковій МДМ-структурі (Fe, Co, Ni)/(Tb2O3)/(Fe, Co, Ni) обмінна f–d взаємодія між атомами з незаповненими f- та d-електронними оболонками значно знижує висоту потенційного бар’єру для переходу зарядів між електродами. За умов надбар’єрного механізму переносу заряду визначено силу та енергію впливу f–d взаємодії на рух електрона в МДМ-структурі. Показано, що підвищення температури знижує, а зростання зовнішнього магнітного поля, навпаки, підсилює вплив f–d взаємодії на вольтамперні характеристики МДМ-структур. Це може бути пов’язано із впливом даних факторів на порядок розміщення магнітних моментів атомів перехідних елементів в області f–d взаємодії.


CO, FE, F–D ВЗАЄМОДІЯ, NI, МАГНІТНЕ ПОЛЕ, НАНОСТРУКТУРА, ПЛІВКИ, ТЕМПЕРАТУРА