Конференції

Визначення на базі методу псевдопотенціала характерних параметрiв (температура, концентрація) евтектики в системі Hf – HfB

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, Т.null, #11
http://www.materials.kiev.ua/article/298

Анотація

Побудовано термодинамічний потенціал подвійної системи Hf – HfB за допомогою методу псевдопотенціалів. Енергія теплових коливань вирахувана в рамках моделі Ейнштейна з використанням значення енергії взаємодії між атомними площинами. Оцінена енергія змішування систем, що підтверджує факт утворювання евтектики. З умов мінімуму термодинамічного потенціалу визначені значення концентрації компонент і температури в точці евтектики.